O mnie


 

Krzysztof Tkaczyk - absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych, certyfikowany specjalista terapii uzależnień (nr S/0169/2003), psychoterapeuta, były wieloletni zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień w Lubinie, absolwent Studium Pomocy Psychologicznej, wykładowca Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu i Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie przedmiotów związanych z profilaktyką społeczną i terapią uzależnień, terapeuta uzależnień w wielu placówkach leczniczych i ośrodkach. Długoletni praktyk w terapii uzależnień, profilaktyce społecznej, prowadzący liczne treningi psychologiczne, warsztaty i zajęcia psychoedukacyjne dla różnych grup zawodowych.

 

Jakub Tkaczyk - psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (nr 2046 PARPA). Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył akredytowaną przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Szkołę Psychoterapii Uzależnień w Czarnym Borze. Pracuje w prywatym Ośrodku Uzależnień i Współuzależnień "Agnus" w Poznaniu. Uczestnik i prowadzący wielu szkoleń, warsztatów, treningów oraz zajęć profilaktycznych.