O firmie


 

Gabinet Pomocy Psychologicznej

i Terapii Uzależnień

 

- motywowanie do podjęcia terapii,

 

- terapia uzależnienia (alkohol, inne narkotyki, hazard, itp.),

 

- konsultacje w sprawach uzależnienia,

 

- możliwość prowadzenia terapii przez internet,

 

- pomoc osobom współuzależnionym i DDA,

 

- pomoc psychologiczna i wsparcie w problemach i kryzysach życiowych,

 

- diagnoza psychologiczna, badania testami psychologicznymi,

 

- psychoterapia długo i krótkoterminowa,

 

- szkolenia, warsztaty i zajęcia psychoedukacyjne na temat terapii uzależnień i profilaktyki uzależnień.

 

       W ramach pracy wykorzystujemy różnorodne działania psychologiczne stawiając sobie za cel pomoc psychoterapeutyczną, jak również inspirowanie do wprowadzania zmian w życiu klienta. Nasze działania obejmują zarówno świadomość osoby jak i jej środowisko społeczne. Pomagamy tworzyć sytuacje, w których nasi klienci mogą zdobywać własne osobiste doświadczenia i uczyć się na ich podstawie.