O firmie


 

Gabinet Pomocy Psychologicznej

i Terapii Uzależnień

 

- motywowanie do podjęcia terapii,

- terapia uzależnienia (alkohol, inne narkotyki, hazard, itp.),

- konsultacje w sprawach uzależnienia,

- pomoc osobom współuzależnionym i DDA,

- pomoc psychologiczna i wsparcie w problemach i kryzysach życiowych,

- psychoterapia długo i krótkoterminowa,

- szkolenia, warsztaty i zajęcia psychoedukacyjne na temat terapii uzależnień i profilaktyki uzależnień.

 

W ramach pracy wykorzystuję różnorodne działania psychologiczne stawiając sobie za cel pomoc psychoterapeutyczną, jak również inspirowanie do wprowadzania zmian w życiu klienta. Moje działania obejmują zarówno świadomość osoby jak i jej środowisko społeczne. Pomagam tworzyć sytuacje, w których moi klienci mogą zdobywać własne osobiste doświadczenia i uczyć się na ich podstawie.